Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

Günümüz iş dünyasının değişmeyen yegane gerçeği değişimdir. Böylesi bir ortamda iş yapma süreçleri, yöntemleri ve stratejileri de bu değişimle başa çıkmaya odaklanmak zorundadır. Artan iş dünyası dinamikleri  yönetim olgusunu hem daha karmaşık hem de daha esnek bir zihinsel yaklaşımla konuya yaklaşmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda Bölümümüzün temel amacı; iş dünyasında karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, karar alma sürecinde bilimsel verilere dayalı hareket edebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" yetiştirmektir. Akademik programlarımızın hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinimleri göz önünde bulundurulmakta ve kendi alanında birikime sahip öğretim üyelerimizin görüşlerine paralel olarak mevcut ders programları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncelleştirilmektedir. Programlarımızın temel amacı kendi alanında güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik ilkelere uyan, yaratıcı ve araştırmacı kişiliğe sahip gençler yetiştirmektir.

İşletme bölümü ders programımız öğrencilerimize yönetim-organizasyon, muhasebe-finans, üretim-pazarlama alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunarak pazarlama, üretim, muhasebe, finans, yönetim-organizasyon alanlarında hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlarla ülkemizin en önemli insan gücü kaynaklarından birisi olma niteliğindedir. Eğitim-Öğretim programımız teorik eğitim yanında uygulamaya da olanak veren, güncel işletmecilik sorunlarını temel alan dersleri içermekte ve bu dersler alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dileyen öğrencilerimize bu kapsamda farklı kuruluşlarda staj yapma olanağı da verilmektedir.  Ayrıca, bölümümüz öğrencilerine dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS ve değişim programları çerçevesinde değişik ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme imkanı da verilmektedir.