Ana Sayfa
Tarihçe

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde akademik faaliyetlerine başlamıştır.  2010-2011 eğitim-öğretim yılına kadar I. ve II. Öğretim programlarıyla eğitim veren İşletme Bölümü, bu döneminden itibaren, bir İngiliz üniversitesi  ile UOLP programı kapsamında da eğitim vermeye başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren, İşletme Fakültesi bünyesine katılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle 586 öğrenci I. Öğretim, 565 öğrenci II. Öğretim, 120 öğrenci UOLP programında olmak üzere toplam 1.271 öğrenciye eğitim verilmektedir. İşletme Bölümü bünyesinde Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) ve Doktora Programlarının yanı sıra Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) da yer almaktadır. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları kapsamında “Yönetim ve Organizasyon”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Muhasebe ve Finansman” olmak üzere 3 Ana Bilim Dalı bulunmakta olup, bu programlar kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 209 yüksek lisans, 181 doktora, 174 MBA, 460 e-MBA öğrencisi olmak üzere toplam 1024 öğrenciye lisans üstü eğitimi sunulmaktadır.