Ana Sayfa
Duyurular
Önemli-4.sınıfların Dikkatine

ÖNEMLİ-4.sınıfların dikkatine

İŞLETME BÖLÜMÜ MESLEKİ UYGULAMALAR SEÇMELİ DERSİ (DÖNEMLİK İSTEĞE BAĞLI STAJ) ALMA ŞARTLARI

-" Mesleki Uygulama(0+15)” dersi 4. sınıfta seçmeli ders olarak alınabilir.

- Bir öğrenci bu dersi en fazla 1(bir) dönem seçebilir.

- Dersi, genel not ortalaması 1,80 veya üzerinde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler seçebilir.

- Dersin seçildiği dönemde yalnızca Bitirme Çalışması ve Uzaktan Eğitim yolu ile verilen Üniversite Ortak dersleri seçilebilir. Örgün öğretimle ders alınamaz.

- Ders 15 AKTS değerindedir,

- Dersin notu ortalamayı etkilemeyecek şekilde olan YT(yeterli) veya YZ(yetersiz) olarak uygulanır.

- staj anlaşmaları bölüm staj komisyonu tarafından yapılır.

BU KRİTERLER 1. VE 2. ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMI İÇİN GEÇERLİDİR. YUKARIDAKİ KRİTERLERİ SAĞLAMADIĞI HALDE DERSİ SEÇENLERİN SEÇİMLERİ İPTAL EDİLECEKTİR VE EKLE SİL YAPMA HAKKI VERİLMEYECEKTİR.DERSİ SEÇMEDEN ÖNCE STAJ YAPACAĞINIZ KURUMUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERİ TAŞIDIĞINA EMİN OLUNUZ.

Staj yeri kriterleri:

http://www.islf.sakarya.edu.tr/tr/icerik/3168/39088/mesleki-uygulamalar-ve-staj

İşletme Bölümü Staj komisyonu üyeleri:

Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ

Koordinatör yrd. : Arş. Gör. Merve Türkmen

                          Arş. Gör. Abdüssamed Koç

 
İşletme Bölümü son sınıf öğrencilerimizin ders seçimi yaparken A veya B grubu şeklinde yazılma yapmaları uygun olacaktır....
 
A GRUBU-staj yapacak olan
 
- Bitirme Ödevi (10 AKTS)
- Üniversite Ortak dersi (5 AKTS) (Uzaktan Eğitim ile verilen derslerden seçilmelidir)
- Mesleki Uygulamalar (15 AKTS)
 
B GRUBU-staj yapmayacak olan
 
-  Bitirme Ödevi (10 AKTS)
-  Üniversite Ortak Dersi (5 AKTS)
 - 3 Adet Bölüm Seçmeli  (3 x 5 =  15 AKTS) 
 

 Bu dersi alma şartlarını sağlayan ve kayıt haftasında seçmek isteyen öğrencilerin http://www.islf.sakarya.edu.tr/tr/icerik/9647/34115/formlar adresinde yer alan Mesleki Uygulamalar formları içerisindeki Mesleki Uygulamalar Kabul formunu önce staj yapmak istedikleri kuruma (kurumun mutlaka işletme bölümü staj kriterlerini sağlaması gereklidir) onaylatması, daha sonra bölüm staj komisyonuna ve ya bölüm başkan yardımcılarına onaylatması gerekmektedir.

Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilen Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri:
-SAU012 Girişimcilik ve Proje Yönetimi
-SAU028 Trafik Güvenliği
-SAU023 İş Sağlığı ve Güvenliği
-SAU027 Yangın Güvenliği

 

BÖLÜM BAŞKANLIĞI